Ny kollektivtrafiklag

Proposition 2009/10:200

Ny kollektivtrafiklag

Regeringens proposition 2009/10:200

Ny kollektivtrafiklag

Prop.

2009/10:200

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2010.

Mats Odell

Andreas Carlgren

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till

lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa

den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafik-

företag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsätt-

ningar för att sätta resenärernas behov i centrum när kollektivtrafik-

tjänster utformas.

Regeringens förslag innebär att kollektivtrafikföretag fritt och inom

alla geografiska marknadssegment
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-09 Bordläggning: 2010-04-09 Hänvisning: 2010-04-13 Motionstid slutar: 2010-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)