Ny lag om kontroll av ekologisk produktion

Proposition 2012/13:55

Regeringens proposition 2012/13:55

Ny lag om kontroll av ekologisk produktion

Prop.

2012/13:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om kontroll av ekologisk produktion. Syftet med förslaget är att anpassa den nationella lagstiftningen om ekologisk produktion till dels nya
EU-förordningar
på området, dels lagar på likartade områden, särskilt livsmedelslagen (2006:804).

Bestämmelserna i den nuvarande lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter föreslås i sak bli överförda till den nya lagen.

Den föreslagna lagen har kompletterats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-20 Bordläggning: 2013-01-14 Hänvisning: 2013-01-15 Motionstid slutar: 2013-01-30
Förslagspunkter (2)