Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Proposition 2006/07:128

Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Prop. 2006/07:128

Innehållsförteckning

Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av

den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid

offentlig upphandling av byggentreprenader och tjänster

(klassiska direktivet)................................................................

2

Bilaga 2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av

den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid

upphandling på områdena vatten, energi, transporter och

posttjänster (försörjningsdirektivet) ....................................

129

Bilaga 3

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/75/EG av

den 16 november 2005 om rättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.