Ny lotterilag

Proposition 1993/94:182

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:182

Ny lotterilag                                        Prop.

                                                                 1993/94:182

Regeringen
överlämnar denna proposition tiU riksdagen. Stockhohn den 7 aprU 1994

Birgit
Friggebo

Inger
Davidson (CivUdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram försfag till en ny lotterilag.

Nyheterna
i förhållande till nu gällande lotterilag är i huvudsak följan­de.

-    
Vinstbeloppen för
penningvinster höjs i folkrörelsemas lotterier. FoUcrörelsema får anordna
lokala, regionala och riksomfattende lotterier med penningvinster om högst ett
basbelopp. Vidare tillåts värdepappersvinster.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-11 Bordläggning: 1994-04-11 Hänvisning: 1994-04-12 Motionstid slutar: 1994-04-26
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (20)