Ny resegarantilag

Proposition 2017/18:226

Regeringens proposition 2017/18:226

Ny resegarantilag

Prop.

2017/18:226

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang. Vidare föreslås med anledning av
EU-direktivet
en ny lag om paketresor i en proposition beslutad samma dag (En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd).

EU-direktivet,
som ersätter ett tidigare direktiv på området, innehåller bl.a. mer preciserade bestämmelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04
Förslagspunkter (1)