Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Proposition 2018/19:159

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Regeringens proposition 2018/19:159

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning

Prop.

av andra tjänstepensionsdirektivet

2018/19:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 augusti 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggande- lagen) för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). Andra tjänste- pensionsdirektivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-04 Bordlagd: 2019-09-05 Hänvisad: 2019-09-10 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (2)