Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Proposition 2019/20:9

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Regeringens proposition 2019/20:9

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning

Prop.

och studier inom högre utbildning

2019/20:9

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 september 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det ska införas nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Det föreslås även nya regler om uppe- hållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volon- tärarbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Bordlagd: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-09-26 Motionstid slutar: 2019-10-09
Förslagspunkter (4)