Offentliga bidrag på lika villkor

Proposition 2008/09:171

2008/09:171

(1985:1100.

följande

tredje

första

tredje

andra

eller

delbart.

domstol.

gäller

ersättning

kommunen.

obligatoriska

tilldelning.

tilldelning.

skola.

ningen.

erbjuder.

tredje

skolan.

för

elevens

utbildningen

ersättning

kommunen.

erbjuder.

regeringen

skola.

följande

följande

ersättning

samhet,

rustning,

6.lokalkostnader.

stöd.

barnsomsorgen.

domstol.

9

9

allmän

2010.

fristående

kommunen.

startar.

1,26.

program.

s.k.

av

skollag.

verksamheten.

verksamheten.

budget.

de

och

beloppet.

visningskostnaderna.

aktiviteter.

aktuella.

kulturaktiviteter.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01
Förslagspunkter (2)