Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Proposition 2016/17:80

Regeringens proposition 2016/17:80

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska

Prop.

aktörer

2016/17:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 januari 2017

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Av
EU-regelverket
inom området ekologisk produktion följer att medlemsstaterna är skyldiga att ge allmänheten tillgång till vissa uppgifter om ekologiska aktörer. I Sverige kontrolleras ekologiska aktörer av privata kontrollorgan. I propositionen görs därför bedömningen att det är dessa organ som bör vara skyldiga att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. Förslaget innebär att det i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion införs ett nytt bemyndigande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-01-16 Bordlagd: 2017-01-17 Hänvisad: 2017-01-18 Motionstid slutar: 2017-02-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)