Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

Proposition 2013/14:93

prop 2013/14 93

Regeringens proposition 2013/14:93

Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig

Prop.

prissättning av läkemedel

2013/14:93

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att uppnå målen om en modern hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla på lika villkor. Den prismodell som presenteras ska så långt möjligt bidra till tidig tillgång till nya och innovativa läkemedel samtidigt som den också ska möjliggöra god kostnadskontroll i landstingen och säkerställa att pris- nivån på läkemedel i Sverige är i nivå med nivån i andra jämförbara länder.

I propositionen föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-06 Bordläggning: 2014-03-10 Hänvisning: 2014-03-11 Motionstid slutar: 2014-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)