Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

Proposition 2012/13:186

Regeringens proposition 2012/13:186

Ökade möjligheter att förebygga våld

Prop.

i nära relationer

2012/13:186

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Som ytterligare ett led i regeringens strävan att förebygga våld i nära relationer föreslås en ändring i reglerna om kontaktförbud. Förslaget innebär att det inte längre ska krävas att risken för brott är påtaglig för att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad ska kunna meddelas. Det betyder bl.a. att det inte måste vara fråga om en akut risk för brott mot den person som förbudet avses skydda, utan att det är tillräckligt att den risken är konkret och tydlig.

Lagändringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-07-03 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (1)