om ändringar i fastighetsbildningslagen

Proposition 1993/94:27

Regeringens proposition

1993/94:27

om ändringar i fastighetsbildningslagen

Prop.

1993/94:27

Regeringen föreslår riksdagen att anta

det förslag som har tagits upp i

bifogade utdrag ur regeringsprotokollet

den 30 september 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Reidunn Laurén

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till

sådana ändringar i 3 kap.

fastighetsbildningslagen (1970:988) som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-12 Bordläggning: 1993-10-12 Hänvisning: 1993-10-13 Motionstid slutar: 1993-10-27
Förslagspunkter (2)