om godkännande av protokoll med justeringar avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

Proposition 1992/93:225

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:225

om godkännande av protokoll med justeringar av   
1992/93-225 avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 18 mars 1993.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Ulf
Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige
har tillsammans med övriga sex EFTA-länder undertecknat avtalet med EG och dess
medlemsländer om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vidare har
Sverige i anslutning därtill undertecknat tre avtal mellan EFTA-ländema,
nämligen ett om upp­rättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, ett om
en ständig kommitté
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-30 Bordläggning: 1993-03-30 Hänvisning: 1993-03-31 Motionstid slutar: 1993-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)