Ombildning av Landshypotek

Proposition 1993/94:216

Prop.

1993/94:216Regeringens proposition

1993/94:216

Ombildning av Landshypotek

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 april 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att landshypoteksföreningarna ombildas till en

ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen tillskjuter sedan sin rörelse som

apportegendom till ett av föreningen bildat aktiebolag (kreditmarknadsbolag) mot

att föreningen erhåller samtliga aktier i bolaget. Medlemmar i föreningen skall

vara låntagare i kreditmarknadsbolaget. Föreningen skall lämna ekonomisk

rådgivning till medlemmarna. Föreningens regionkontor skall göra en bedömning

och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-27 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28 Motionstid slutar: 1994-05-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)