Omreglering av apoteksmarknaden

Proposition 2008/09:145

Omreglering av apoteksmarknaden

2008/09:145

databaserna

medel

förmånsverket

läkemedel.

förordna

förpackning.

detaljhandel.

delse.

Tillstånd

strering,

läkemedelslagen,

1

tills

dukter,

inflytande,

registrering,

terade

andet,

m.m.,

bolag,

kontrollprogram,

övrigt.

medelsansvarig.

genomförs.

Tillstånd

medel

spåras,

kontrollprogram,

ståndet.

genomförs.

ska

läkemedel

sjukhus,

fullgöras.

Tillstånd

tills

genomförs.

bostäder.

Handläggning

bedriva

bemyndigande

att

före

ber

handlingen.

behandlingen.

(1998:204),

följande

receptregister.

(1992:859)

läkemedel.

med

nikotinläkemedel.

andra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-02-20 Bordläggning: 2009-02-23 Hänvisning: 2009-02-24 Motionstid slutar: 2009-03-11
Förslagspunkter (2)