Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

Proposition 2012/13:151

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

Regeringens proposition 2012/13:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringens ärenden enligt 8 kap. 14 § utlän- ningslagen (2005:716) om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott flyttas över till den ordinarie migrationspro- cessen. Förslaget är ett led i den allmänna strävan att flytta över sådana ärenden som inte kräver ett ställningstagande av regeringen till myn- dighetsnivå.

Förslaget innebär i huvudsak följande. En utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-23 Bordläggning: 2013-04-23 Hänvisning: 2013-04-24 Motionstid slutar: 2013-05-08
Förslagspunkter (6)