Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

Proposition 2017/18:11

Regeringens proposition 2017/18:11

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig

Prop.

avgift enligt fastighetsmäklarlagen

2017/18:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag om införande av ett påminnelseförfarande och en påminnelseavgift vid utebliven betalning av den årliga avgift som mäklare är skyldiga att betala enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Syftet med förslaget är att ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att hantera de uteblivna betalningarna på ett mer ändamålsenligt sätt och skapa kostnadstäckning för myndighetens hantering av dem. Enligt den nuvarande ordningen ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-19 Bordlagd: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-09-20 Motionstid slutar: 2017-10-04