Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Proposition 2012/13:188

Regeringens proposition 2012/13:188

Permanent utvidgad målgrupp för

Prop.

etableringslagen

2012/13:188

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 augusti 2013

Fredrik Reinfeldt

Erik Ullenhag

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än i dag ska omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ändringen innebär en förlängning av den tidsgräns inom vilken en anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd för att omfattas av etableringslagen. Den anhörige ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun. Vidare föreslås att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-08-27 Bordläggning: 2013-08-29 Hänvisning: 2013-09-05 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (1)