Planeringssystem för transportinfrastruktur

Proposition 2011/12:118

Planeringssystem för transportinfrastruktur

Regeringens proposition 2011/12:118

Planeringssystem för transportinfrastruktur

Prop.

2011/12:118

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bl.a. väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).

Regeringens förslag innebär att den fysiska planeringen av transport- infrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess i stället för dagens process i flera steg samt att en förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Regeringen föreslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-27 Bordläggning: 2012-03-27 Hänvisning: 2012-03-28 Motionstid slutar: 2012-04-11
Förslagspunkter (9)