Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48

Proportionell fördelning av mandat

Prop.

och förhandsanmälan av partier i val

2013/14:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det finns ett behov av att bättre säkerställa att mandaten i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige fördelas proportionellt så att fördelningen speglar hur väljarna faktiskt har röstat. I propositionen föreslås därför ändringar i regeringsformen och vallagen som syftar till detta. I valkretsindelade kommuner föreslås att ett system med utjämningsmandat ska tillämpas. För kommunvalen föreslås även en uttrycklig småpartispärr på 2 procent
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2013-11-26 Bordlagd: 2013-11-27 Hänvisad: 2013-11-28 Motionstid slutar: 2014-10-06