Proviantering med obeskattade varor för försäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94

Proviantering med obeskattade varor för försäljning

Prop.

ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge

2001/02:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2002

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna en överenskommelse mellan Sverige och Norge. Överenskommelsen reglerar vilka villkor som skall gälla för att s.k. korta rutter mellan Sverige och Norge skall få proviantera med obeskattade alkoholdrycker för försäljning ombord. I remissen lämnas också förslag till nödvändiga lagändringar med anledning av överenskommelsen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2002.

1

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-21 Bordläggning: 2002-03-21 Hänvisning: 2002-03-22 Motionstid slutar: 2002-04-09
Förslagspunkter (3)