Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005. 2000/01:94

Proposition 2000/01:94

Regeringens proposition 2000/01:94

Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Prop.

2000/01:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001

Lena Hjelm-Wallén

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till de villkor och riktlinjer som skall

gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet

i allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Television AB,

Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

I en tid av stora förändringar på radio- och TV-området är det viktigt

att en radio och TV i allmänhetens tjänst har en stark ställning och att

uppdraget är tydligt. Viktiga utgångspunkter är att programverksamheten

skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-22 Bordläggning: 2001-03-22 Hänvisning: 2001-03-23 Motionstid slutar: 2001-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (18)
Följdmotioner (26)