Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Proposition 2012/13:106

Regeringens proposition 2012/13:106

Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop.

Europeiska unionen och dess medlemsstater, 2012/13:106 å ena sidan, och Socialistiska republiken

Vietnam, å andra sidan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan. Förhandlingarna med Vietnam avslutades i september 2010 och avtalet undertecknades av båda parter i oktober 2010. Genom avtalet om ett vittomspännande partnerskap
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-20 Bordläggning: 2013-03-20 Hänvisning: 2013-03-21 Motionstid slutar: 2013-04-04
Förslagspunkter (1)