Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria tjänstepliktiga

Proposition 1993/94:31

Regeringens proposition

1993/94:31

Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta

i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria

tjänstepliktiga

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 30 september 1993

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anders Björck

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändring i

lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

Enligt förslaget får det överlämnas till ett bolag,

en förening eller en stiftelse som anordnar

vapenfri tjänst att fatta beslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-05 Bordläggning: 1993-10-06 Hänvisning: 1993-10-07 Motionstid slutar: 1993-10-21