Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur

Proposition 2008/09:228

2008/09:228

   
   
   

redovisning.

undertecknas.

     
     
     
     
     
       
       
   
     
     
     
     
     
       
   
     
       
       
       
     
     
   
       
   
       
   
       
       
   
     
   
   

redovisning

   
   
   

inom

inom

           
           
           
               
       
           
   
       
   
       
     
       
       
       
       
       
   

avsättningarna

statlig

15

upplösts,

belopp.

2009.

     

statlig

infrastruktur

redovisningssed.

landsting.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

önskvärd

erinran.

svårförståelig.

investeringsbudgeten.

synnerliga

upplösning

landstinget

infrastrukturinvestering.

perspektiv.

effekter.

kommunala

redovisning

beteckningen

befogenheter.

bedömda

angelägna

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

befogenheter)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

redovisning

redovisning

   

inom

     
   
     
   

inom

     
   
     
   
               
         
       
               
         
               
           
   
             
           
             
               
         
             

avsättningarna

kostnader.

kostnader.

till

bedömda

avskrivningen.

räkenskapsåret

PricewaterhouseCoopers

   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-23 Hänvisning: 2009-06-23 Motionstid slutar: 2009-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)