Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpinngs, Örebro och Gävleborgs län

Proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46

Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings,

Prop.

Örebro och Gävleborgs län

2013/14:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändring av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Lagförslaget medför att lagen även omfattar Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län och gäller för landstingen i dessa län. Förslaget innebär vidare att Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid val
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-11-26 Bordläggning: 2013-11-27 Hänvisning: 2013-11-28 Motionstid slutar: 2013-12-12