Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Proposition 2001/02:161

Regeringens proposition 2001/02:161

Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Prop.

2001/02:161

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2002

Göran Persson

Thomas Östros

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen fullföljer regeringen planenligt sin avsikt att återkomma till riksdagen med förslag att införa ett nytt rekryterande studiebidrag till vissa vuxenstuderande. Bidraget är en viktig komponent i utvecklingen av vuxenutbildningen. Regeringen föreslår i propositionen att ett rekryteringsbidrag vid vuxenstudier införs. Avsikten är att landets kommuner skall kunna använda rekryteringsbidraget som ett verktyg i sin uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-20 Bordläggning: 2002-03-20 Hänvisning: 2002-03-21 Motionstid slutar: 2002-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)