Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

Proposition 1993/94:163

Regeringens proposition

1993/94:163

Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för

att minska riskerna med kemikaliehanteringen

Prop.

1993/94:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas riktlinjer för den fortsatta inriktningen av

kemikaliekontrollen. Vidare ges förslag till inriktningen av

Kemikalieinspektionens verksamhet under perioden 1994/95-1996/97. Principer,

metoder och anslagskonstruktion för Kemikalieinspektionens finansiering ses

över.

Kemikaliekontrollen ingår i arbetet mot en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-25 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (16)