Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker

Proposition 1993/94:136

Prop.

1993/94:136Regeringens proposition

1993/94:136

Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem

för

import, export, tillverkning och

partihandel

med alkoholdrycker

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riktlinjer för

ett nytt system för tillstånd, kontroll

och tillsyn inom alkoholområdet. I och

med det nya systemet avskaffas de nuva-

rande import-, export-, tillverknings-

och partihandelsmonopolen när det gäller

spritdrycker,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-08 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09 Motionstid slutar: 1994-02-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (10)