Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Proposition 2008/09:160

2008/09:160

funktionshindrade,

inom

(2001:453)

ten,

3

och

erfarenhet.

samhet

länsstyrelsen

gallringsskyldigheten

stycket.

ringsskyldigheten

för

för

tjänsten,

stycket,

varande.

nen.

om

tillsyn.

föras.

fortsatt

samhet.

samhet.

gäller

klagas.

bart.

sätter

styrelsen.

sen.

fängelse.

av

jande

eller

inspektera

heten.

verksamheten

verksamheten.

länet

samheten,

verksamhet,

vicebehov,

sådana

skrifter.

missförhållanden

synen,

mänheten.

varande.

syn.

föras.

fortsatt

av

böter.

styrelsen.

böter.

följande

skrifter.

missförhållanden

synen,

mänheten.

varande.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01
Förslagspunkter (1)