Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

Proposition 2001/02:45

Regeringens proposition 2001/02:45

Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Prop. 2001/02:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2001

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I budgetpropositionen för 2002 aviserade regeringen ett antal förslag inom skatteområdet. I denna proposition föreslås nu lagstiftning med anledning av vad regeringen aviserat i budgetpropositionen. Således föreslås att mervärdesskatten på omsättning av böcker, tidskrifter, kartor, notblad m.m. sänks från 25 procent till 6 procent. Skattesänkningen omfattar även kulturtidskrifter i den mån de inte redan är undantagna från mervärdesskatt.

Vidare föreslås att underlaget för den särskilda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-10-24 Bordläggning: 2001-10-24 Hänvisning: 2001-10-25 Motionstid slutar: 2001-11-08
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (8)