Sänkt skatt på alkylatbensin

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177

Sänkt skatt på alkylatbensin

Prop.

2001/02:177

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2002

Ingela Thalén

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med 1,50 kronor per liter. Av miljöskäl är det motiverat att öka användningen av sådan bensin i tvåtaktsmotorer. Detta gäller inte minst det stora antalet utombordsmotorer som är försedda med tvåtaktsteknik. Avgaserna från dessa motorer löser sig delvis i vattnet i sjöar, vattendrag och hav och påverkar där vattenfloran och vattenfaunan. Vidare föreslås att den erforderliga lagändringen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer så
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-04-12 Bordläggning: 2002-04-12 Hänvisning: 2002-04-15 Motionstid slutar: 2002-04-29
Förslagspunkter (1)