Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier

Proposition 2009/10:211

Regeringens proposition 2009/10:211

Sanktioner för överträdelser av nya
EU-regler
om

Prop.

kemikalier

2009/10:211

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2010

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalkens regler om kemiska produkter (14 kap.) och straff (29 kap.) med anledning av dels en ny
EU-för-
ordning om klassificering och märkning av kemikalier, dels att vissa regler om utsläppande på marknaden och användning av kemiska produkter och varor har förts över från ett
EU-direktiv
till EU:s kemikalieregistreringsförordning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

1

Prop. 2009/10:211

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-30 Bordläggning: 2010-05-03 Hänvisning: 2010-05-04 Motionstid slutar: 2010-05-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)