Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Proposition 2015/16:142

Regeringens proposition 2015/16:142

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Prop.

för personer med forskarexamen

2015/16:142

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2016

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen avser att genomföra en tidsbegränsad satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå. Satsningen planeras pågå under fem år. Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. För att stimulera personer att påbörja och slutföra denna utbildning avser regeringen också att införa ett tillfälligt utbildningsbidrag. För att kunna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-22 Bordlagd: 2016-03-22 Hänvisad: 2016-03-23 Motionstid slutar: 2016-04-06
Förslagspunkter (5)