Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

Proposition 2015/16:191

Regeringens proposition 2015/16:191

Särskilda bestämmelser om undantag från

Prop.

trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

2015/16:191

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg införs. Det förslag som lämnas i propositionen innebär att beskattning vid betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen endast sker vid genomfartstrafik genom Backaområdet.

Förslaget föranleder en ändring i bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt samt vissa följdändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-21 Hänvisad: 2016-06-22 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)