Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

Proposition 2013/14:229

Regeringens proposition 2013/14:229

Särskilda regler för viss utbildning

Prop.

med musikalisk inriktning

2013/14:229

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 maj 2014

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen ska få besluta att färdighetsprov i musik får utgöra villkor för antagning och grund för urval till utbildning i förskoleklassen och årskurs
1–3
i grundskolan vid eller inom en viss skolenhet. Ett sådant beslut ska bara få fattas om färdighetsprov användes vid antagning eller urval till utbildning i den skolform och, om ansökan gäller grundskolan, i de årskurser som ansökan avser före utgången av juni 2011 och det finns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-05-16 Bordläggning: 2014-05-19 Hänvisning: 2014-05-26 Motionstid slutar: 2014-06-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.