Sekretess inom yrkeshögskolan

Proposition 2008/09:151

2008/09:151

röjs.

petens

utbildning.

skolereform.

lämnas.

utbildningsanordnare.

lan

yrkeshögskolan.

ärende.

meddelarfriheten.

förslaget.

vering.

verksamhet.

av

tillgängliga

behörighet)

statsbidrag

tivt,

kvalitet.

med

rasistiska

yrkesrelevans

ningsanordnare,

och

deltagarna.

omfatta.

om

påbyggnadsutbildning.

om

elevens

utbildningen.

år.

Företagen.

yttra

år.

yrkeshögskolan

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-16 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01
Förslagspunkter (1)