Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi

Proposition 2015/16:16

Regeringens proposition 2015/16:16

Senarelagt införande av redovisningscentraler

Prop.

för taxi

2015/16:16

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 september 2015

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211). Införandet av det nya systemet med redovisningscentraler för taxitrafik senareläggs och delas upp på det sättet att de regler som ska gälla för redovisningscentraler träder i kraft en tid före de skyldigheter som ska gälla för taxitrafikföretagen. Detta görs för att möjliggöra för de blivande redovisningscentralerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-28 Bordlagd: 2015-09-29 Hänvisad: 2015-10-01 Motionstid slutar: 2015-10-14
Förslagspunkter (2)