Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång

Proposition 1993/94:122

Regeringens proposition

1993/94:122

Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga

intrång

__________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 2 december 1993

Bengt Westerberg

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås skärpta åtgärder

mot intrång i de immateriella

ensamrätterna. Förslagen har till syfte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-08 Bordläggning: 1993-12-08 Hänvisning: 1993-12-09 Motionstid slutar: 1994-01-17
Förslagspunkter (2)