Skärpta åtgärder mot människosmuggling

Proposition 1993/94:52

Regeringens proposition

1993/94:52

Skärpta åtgärder mot människosmuggling

Prop.

1993/94:52

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Birgit Friggebo

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa åtgärder för att komma till rätta med verksamhet

som innebär att utlänningar utan rätt till inresa hjälps till eller in i Sverige

för att här söka uppehållstillstånd.

Straffskärpning föreslås för den som i strid med utlänningslagstiftningen

hjälper någon att ta sig in i landet. Ändringen innebär att ett grovt brott med

upp till två års fängelse i straffskalan införs. Vid bedömande av om brottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-12 Bordläggning: 1993-10-12 Hänvisning: 1993-10-13 Motionstid slutar: 1993-10-27