Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Proposition 2015/16:7

Regeringens proposition 2015/16:7

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien

Prop.

och Nordirland

2015/16:7

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1983. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Det nya avtalet innebär bland annat förändringar av beskattningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-22 Bordlagd: 2015-09-22 Hänvisad: 2015-09-24 Motionstid slutar: 2015-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)