Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

Proposition 2014/15:131

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

Regeringens proposition 2014/15:131

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och

Prop.

andra rättssäkerhetsfrågor

2014/15:131

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 juni 2015

Margot Wallström

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Föränd- ringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial. En spärreglering ska införas med innebörd att åklagaren inte får inleda en process om skattebrott om Skatteverket dessförinnan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-06-30 Bordlagd: 2015-08-27 Hänvisad: 2015-09-03 Motionstid slutar: 2015-09-30
Förslagspunkter (3)