Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Proposition 2017/18:236

Regeringens proposition 2017/18:236

Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige

Prop.

och Schweiz

2017/18:236

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en skriftväxling mellan Sverige och Schweiz, verkställd den 8 och 13 december 2017. Skriftväxlingen avser tillämpningen av artikel 10 § 8 i avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04
Förslagspunkter (2)