Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan

Proposition 2018/19:93

Regeringens proposition 2018/19:93

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s

Prop.

handelsavtal med Japan

2018/19:93

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att EU:s handelsavtal med Japan läggs till i uppräkningen av internationella avtal i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Förslaget innebär att bestämmelserna i varumärkeslagen om skadestånd och andra civilrättsliga sanktioner blir tillämpliga vid intrång i de beteckningar som skyddas inom EU enligt avtalet med Japan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

1

Prop. 2018/19:93

2

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-02 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03 Motionstid slutar: 2019-04-24
Förslagspunkter (1)