Skydd för landskapsinformation

Proposition 1993/94:32

Regeringens proposition

1993/94:32

Skydd för landskapsinformation

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Anders Björck

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen

föreslås en ny lag om skydd för

landskapsinformation. Den nya lagen ersätter lagen

(1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av

vissa kartor och lagen (1975:371) om förbud mot

spridning och utförsel av flygbilder och vissa

fotografiska bilder. Vidare medför lagen följdän-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-12 Bordläggning: 1993-10-12 Hänvisning: 1993-10-13 Motionstid slutar: 1993-10-27
Förslagspunkter (2)