Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Regeringens proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Prop.

2015/16:197

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juli 2016

Morgan Johansson

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka konsumentskyddet på bolåne- marknaden. Genom förslagen genomförs också ett nytt
EU-direktiv
om konsumentkrediter som avser bostadsfastigheter.

För många människor är bostadsköpet den ekonomiskt mest betydande transaktion de gör i livet. Samtidigt befinner sig konsumenten ofta i ett kunskapsunderläge. En välfungerande bolånemarknad är därför av stor betydelse för många människors privatekonomi. Eftersom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-07-20 Bordlagd: 2016-08-25 Hänvisad: 2016-09-01 Motionstid slutar: 2016-09-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (9)