Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Regeringens proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Prop.

2015/16:197

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juli 2016

Morgan Johansson

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka konsumentskyddet på bolåne- marknaden. Genom förslagen genomförs också ett nytt
EU-direktiv
om konsumentkrediter som avser bostadsfastigheter.

För många människor är bostadsköpet den ekonomiskt mest betydande transaktion de gör i livet. Samtidigt befinner sig konsumenten ofta i ett kunskapsunderläge. En välfungerande bolånemarknad är därför av stor betydelse för många människors privatekonomi. Eftersom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-07-20 Bordlagd: 2016-08-25 Hänvisad: 2016-09-01 Motionstid slutar: 2016-09-28
Förslagspunkter (9)