Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Proposition 2018/19:81

Regeringens proposition 2018/19:81

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Prop.

2018/19:81

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för alla som vistas i deras lokaler. Förslagen medför att domstolarna kan genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Regeringen föreslår följande:

•Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att delta genom videokonferens.

•Åhörare ska kunna hänvisas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10
Förslagspunkter (8)