Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

Proposition 2015/16:13

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

Regeringens proposition 2015/16:13

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Prop.

2015/16:13

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 september 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbets- pendling och resor på fritiden och för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens målsättning är att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. För att nå den målsättningen behöver kollektiv- trafikens attraktionskraft stärkas.

Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken, som

1ger resenärerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-28 Bordlagd: 2015-09-29 Hänvisad: 2015-10-01 Motionstid slutar: 2015-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)