Statens stöd till idrotten

Proposition 2008/09:126

2008/09:126

   
   
     
     
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
         
         
         
         
         
       
       
       
     
       
       
       
       
       
     
     
     
       
       
     
     
     
     
   
       
       
       
       
         
       
     
         
     

Riksidrottsstyrelsen

medlemsorganisationer

förbund.

hället.

internationella

Idrottsböcker

framgång.

Svenska

Svenska

Svenska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

natur

Idrottslyftet.

utbildningsverksamhet.

fyra

jämlikhetsperspektiv.

     
     
   
   
   
   
   
   
   

uppfyllda.

för

miljoner

   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

medel.

verksamheten.

idrottsverksamhet,

integration,

tävlingsverksamhet,

egna

funktionsnedsättning

föreningsidrottande

   
   
   
   
   
   
 

ning.

lingsintensiv.

funktionsnedsättning.

gemensam

idrotten

rättigheter.

val.

ska

idrottande.

konkurrenskraft.

samhet.

idrotten

regeringens

(LOK)

bestå.

bidrag

bedömning.

myndighetsutövning.

grundas

idrottsverksamhet.

Sametinget.

Kommitté.

det.

Sametinget.

idrotten.

bedömning.

resurser.

utvärdering.

pande

till

barnrättsperspektiv.

deltagande.

förordningen.

idrotten.

bedömning.

resurser.

kommuner.

     

AB.

mang.

till

med

statsbudgetens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samordning.

jandet.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-02-27 Bordläggning: 2009-02-27 Hänvisning: 2009-03-09 Motionstid slutar: 2009-03-18
Förslagspunkter (2)