Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

Proposition 1993/94:157

Regeringens proposition

1993/94:157

Stöd till ekologisk odling och

trädgårdsnäringen, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 1994

Carl Bildt

Karl Erik Olsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett nytt stöd till ekologisk odling införs. Stödet

uppgår till ca 200 kr per ha odlad areal som i dag är godkänd för ekologisk

odling.

För att öka konkurrenskraften inom trädgårdsnäringen föreslås bl.a. förstärkta

resurser för marknadsföring.

En högskoleexamen med inriktning mot hästkunskap inrättas vid Sveriges

lantbruksuniversitet.

En redovisning lämnas om kravet på betesgång för mjölkkor.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-25 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)
Följdmotioner (12)